Oorbellen, roken en magie.

(9 minuten leestijd)

“Kunnen oorbellen kwaad i.v.m.  met meridianen en aucpunctuurpunten op het oor?” of: “Doe je ook prikken om te stoppen met roken of afvallen? ik heb wel eens gehoord dat dat helpt”. Ik denk dat deze de meest gestelde vragen zijn wanneer ik vertel dat ik acupuncturist ben en me gespecialiseerd heb in de ooracupunctuur. Maar eigenlijk ben ik niet gespecialiseerd in ooracupunctuur maar in de auriculo medicinae.

Watte?

Vanwege je gelaatsuitdrukking die je had toen je het laatste woord las van de vorige zin vertel ik dat maar nooit. Het woord ooracupunctuur geeft al aanleiding tot een gelaatsuitdrukking die zegt: wa zeggie nou? wanneer ik antwoord op de vraag: enne.. wat doe jij? Toch zijn er wezenlijke verschillen tussen ooracupunctuur, auriculo therapie en auriculo medicinae.

Ooracupunctuur

Een  verschil tussen gewone acupunctuur en ooracupunctuur is dat acupunctuurpunten er altijd zijn en beïnvloed kunnen worden. Een ooracupunctuurpunt kun je alleen vinden wanneer er een verstoring is en doet niets of weinig wanneer het geprikt wordt terwijl er op die plek geen verstoord punt zit. Dit is gelijk het antwoord op bovenstaande vraag. Het moet wel heel erg toevallig zijn wanneer je oorbel wordt geprikt op een verstoord punt. Mocht dat wel zo zijn, dan zal er na zo’n 2 weken helemaal geen effect meer zijn van de oorbel. Mocht je een belangrijk acupunctuurpunt hebben doorboort, geen probleem, die schuift wel op.

Simpel

Het klinkt heel simpel: pijn hier of daar, zoek het corresponderende punt op het oor met een puntzoeker, zet daar een naald in en voila: pijn minder of weg. En zo simpel is het ook. Iedereen kan dat in 2 dagen leren. Deze vorm van ooracupunctuur zit ongeveer op MBO niveau. Het werkt vrij goed maar zeker niet altijd. Wel zo goed dat eigenlijk elke fysiotherapeut het zou moeten kunnen.

Chinese en westerse geneeskunde

Auriculo therapie

Voor auriculo therapie is meer kennis nodig. Naast punten die corresponderen met de anatomie zijn er ook veel functionele punten op het oor te vinden. Hierbij kun je denken aan punten die het hormoonstelsel, de psyche, emotionele belastbaarheid of aanpassingsvermogen beïnvloeden. Gedegen kennis van westerse én traditionele Chinese geneeskunde voor het uitzoeken van de juiste punten is hierbij een must. Het lokaliseren van de punten gebeurt vaak met een puntzoeker en het niveau is vergelijkbaar met HBO.

Dit zijn beide vormen van ooracupunctuur waarbij er eerst diagnostiek heeft plaatsgevonden en het prikken op het oor de therapie is. Maar het oor leent zich ook prima voor diagnostiek. Daarbij speelt de vas of pols van nogier een sleutelrol.

Meesterwerk van Ton van Gelder

Auriculo medicinae

Ton van Gelder (arts), leerling  van Dr. Paul Nogier en mede onderzoeker, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van aurico medicinae en Nederland internationaal op de kaart gezet op dit gebied. De auriculo medicinae is de universiteit met de pols van Nogier (vas) als propedeuse zei hij wel eens. Ik ben dankbaar dat ik heb mogen genieten van zijn onderricht die naast auriculo medicinae ook gingen over bewustwording.

het onzichtbare zichtbaar maken

Het verschil met ooracupunctuur en auriculo therapie is dat men met auriculo medicinae ook in staat is om iemand te onderzoeken, ziekten te diagnosticeren en tegelijkertijd te behandelen en de behandeling te controleren. Onderzoek met de vas heeft tot nieuwe inzichten geleid over het functioneren van onze geest en lichaam en oude inzichten vanuit de ayurveda en traditionele Chinese geneeskunde bevestigt. Ook kan men d.m.v. de vas de onzichtbare wereld van bv acupunctuurpunten, aura en chakra`s  objectief “zichtbaar” maken.

Chakra`s

Zoeken en vinden

Een punt dat gevonden wordt op het oor met een puntzoeker kan een reactie in de pols geven wanneer het wordt benaderd door een kleur, frequentie of medicament. Andersom kun je ook punten zoeken op geleide van de vas met kleuren, frequentie etc. Niet al deze gevonden punten kun je terug vinden met een elektrische puntzoeker maar zijn wel van klinische betekenis. Andersom kun je met een eclectische puntzoeker heel veel punten vinden die niet belangrijk zijn. D.m.v. de vas is het mogelijk om de belangrijkste punten te vinden en hun klinische betekenis te achterhalen.

Stoppen met roken

Een eenvoudig voorbeeld: Bij iemand die komt voor stoppen met roken en 24 uur geleden zijn laatste heeft gerookt kun je punten vinden op het oor met een sigaret. Op het moment dat je met de sigaret vlakbij een klinisch relevant punt komt is een reactie voelbaar in de pols. Dit zou bv het basischakra kunnen zijn omdat deze persoon rookt om tot rust te komen of in zijn lijf te zakken. Het gaat over zijn persoonlijke relatie met tabak. Dit punt had je met een puntzoeker kunnen missen en zou via een basis protocol zoals bij pro stop niet aan bod gekomen zijn terwijl het voor deze persoon wel een zeer belangrijk punt is. Ook zou in dit geval het enorm helpen om op andere manieren aan het basis chakra te werken.

Rust momentje

Subtiel

Naast de grove fysieke werkelijkheid is ons lichaam in staat om zeer subtiele energieën waar te nemen, tot aan het ongelofelijke toe. Zou men in het bovenstaande voorbeeld die persoon een medicament in zijn hand geven dat bij deze persoon zijn basischakra positief beïnvloed dan kan men het punt van het basischakra op het oor niet meer terugvinden met de sigaret. Deze reactie verdwijnt na ongeveer een paar minuten, jammer anders zou het medicament vasthouden voldoende zijn. Inname van dat medicament zal hem wel helpen om te stoppen met roken.

Medicamenten testen

Het uitzoeken en de werking controleren van medicamenten is een waardevolle mogelijkheid die auriculo medicinae biedt. Ook biedt de vas de mogelijkheid om uitspraken te doen over de effectiviteit en/ of schadelijke bijwerking van een medicament. Soms is een medicament ondanks bijwerkingen wel belangrijk voor iemand. Men kan dan met het medicament onderzoeken op welk vlak deze ongewenste bijwerkingen zich bevinden en corrigeren. Daarom wordt er altijd gevraagd om medicamenten (ook energetische of supplementen) die men gebruikt mee te nemen bij een bezoek aan de praktijk.

Soms niet

Ooracupunctuur werkt niet altijd. Wanneer bij een groep met bv een tenniselleboog het elleboogpunt geprikt wordt zal ongeveer bij de helft directe verbetering waar te nemen zijn. Een gedeelte zal geleidelijk verbetering merken, sommigen niets en bij sommigen kan het juist erger worden. De zoektocht naar waarom soms geen effect of averechts effect heeft tot zeer belangrijke ontdekkingen geleid.  Aspecten die een goede genezing of reactie in de weg zitten worden eerst onderzocht en behandeld. Dit zal ook het hele functioneren positief beïnvloeden.

Therapeutische blokkades

Dit noemen we therapeutische blokkades. Het mooie is dat bij onderzoek en behandeling van therapeutische blokkades al veel wordt behandeld waarvoor de cliënt komt. Regelmatig vindt men dan ook zaken die de cliënt niet heeft verteld maar wel herkent of was vergeten. Het behandelen van therapeutische blokkades hebben als doel om ervoor te zorgen dat de behandeling waarvoor men komt goed aanslaat. Ik sluit af met een korte uiteenzetting over welke therapeutische blokkades worden onderzocht en behandeld. in de volgende blog ga ik hier dieper op in omdat ze een goed beeld geven waarvoor auriculo medicinae ingezet kan worden.

Reactie instabiliteit. In een grillig systeem is de in- en output onvoorspelbaar maar voelt ook niet prettig en kost veel energie. Triggers en stress gevoeligheid vallen in deze categorie.

lateraliteit. Er wordt onderzocht welke hersenhelft dominant is en of er een conflict is tussen linker en rechterhersenhelft en behandeld indien nodig. Verstoorde lateraliteit merkt men aan inefficiënt probleemoplossend gedrag of conflict tussen denken en voelen.

Ribblokkades. Deze kunnen naast pijnklachten invloed hebben op de signaaloverdracht in het zenuwstelsel. Natuurlijk is het van belang dat de informatie van het prikken goed wordt verwerkt.

Stoorvelden: dit kunnen oude of recente verstoringen zijn die het zelf herstellend vermogen van het lichaam belemmeren. Oude ziektes, littekens, hormonale verstoringen, latente ontstekingen, voedselintoleranties en gebitsstoringen komen aan het licht en worden behandeld indien nodig.

Daarna gaat men pas kijken waar leegtes en blokkades zitten. Emotionele belasting of psychische blokkades onderzoeken en of iemand een gezonde interactie met de omgeving of zichzelf heeft. Mocht men de klacht waarvoor men kwam nog niet zijn tegengekomen (wat vaak al wel is gebeurd) dan wordt daarnaar gezocht en behandeld.

Altijd zinvol

In de volgende blog kun je uitgebreid lezen wanneer het voor jou zinvol is om voor een grondig onderzoek en behandeling naar de praktijk te komen. Ik kan me voorstellen dat je na het lezen van dit stuk denkt: eigenlijk is dat altijd zinvol.

Gelukkig hoef je niet tot de volgende blog te wachten om een afspraak te maken.

Je hebt namelijk gelijk!

Het is altijd zinvol om je goed in je vel te laten zetten.